Không đăng ký kết hôn, có làm được giấy khai sinh cho con?

     Không ít cặp đôi có con với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Vậy họ có làm được giấy khai sinh cho con với đầy đủ tên cha mẹ không?

Pháp luật dân sự quy định, con được sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ và đều có quyền, nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ mình.

Có con với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, có làm được giấy khai sinh cho con với đầy đủ tên cha mẹ?
Trong trường hợp cha mẹ không đăng ký kết hôn, để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, bạn có thể tham khảo các trường hợp như sau:

– Đối với trường hợp nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, khi sinh con, người con sống cùng với cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ.

Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp, người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

– Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh không có thông tin về người cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận con chung thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Khi đó, cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.

– Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con, không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Lưu ý: UBND cấp xã hoặc cấp huyện có quyền từ chối giải quyết hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký nếu có cơ sở xác định các thông tin do cha hoặc mẹ của trẻ cung cấp không đúng sự thật.

Đồng thời, nghiêm cấm công chức làm công tác hộ tịch cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà, nhận hối lộ khi đăng ký và quản lý hộ tịch; đặt ra thủ tục, giấy tờ, cố ý kéo dài thời hạn giải quyết đăng ký hộ tịch trái luật…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN